Chemioterapia jest najpowszechniejszą metodą leczenia nowotworu. W jej trakcie choremu podany zostaje czynnik chemiczny (lek chemioterapeutyczny lub kombinacja różnych leków o działaniu cytotoksycznym), którego celem jest zniszczenie komórek nowotworowych.

Niestety leki chemioterapeutyczne oprócz niszczenia komórek nowotworowych uszkadzają również zdrowe komórki, zwłaszcza te intensywnie się dzielące, np. komórki włosów czy przewodu pokarmowego. Dlatego też, żeby zminimalizować szkody w organizmie, podaje się je pacjentom w ustalonych odstępach czasu. Mimo to nie udaje się uniknąć skutków ubocznych tego typu leczenia, jak np. wystąpienia braku apetytu, nudności, wymiotów itp. Pod tym względem leczenie za pomocą chemioterapii jest porównywalne do innych metod stosowanych w zwalczaniu nowotworów, w których w równym stopniu występują tego typu dolegliwości.

Leki chemioterapeutyczne zazwyczaj podawane są dożylnie. Podaż leku może trwać od kilku minut do kilku godzin, w zależności od rodzaju leczenia i mechanizmu działania konkretnego leku. W niektórych przypadkach chemioterapia jest podawana w postaci tabletek; wówczas takie leczenia może przebiegać w domu.

Chemioterapia jest stosowana samodzielnie lub w połączeniu z radioterapią i / lub zabiegiem chirurgicznym. W odróżnieniu od innych terapii, chemioterapia obejmuje całe ciało, a nie tylko obszar, w którym znajduje się nowotwór.

Skutki uboczne chemioterapii

Głównym celem chemioterapii jest zwalczenie nowotworu. Skutki uboczne występujące podczas terapii stanowią mniejsze zagrożenie dla zdrowia człowieka niż dalszy rozwój choroby. Nie znaczy to, że nie należy próbować z nimi walczyć lub je ograniczać. Należy zawsze zgłaszać lekarzom wystąpienie skutków ubocznych.

Nasilenie skutków ubocznych chemioterapii uzależnione jest zarówno od wrażliwości chorego na stosowany lek, jak i rodzaju użytego leku. W ostatnich latach dzięki nowoczesnym metodom terapii uzupełniającej, udało się znacznie zmniejszyć skutki uboczne leczenia. Pomocne są również łagodzące je leki. Niestety nie udaje się wyeliminować ich zupełnie.Efekty uboczne chemioterapii dotyczą głównie narządów, w których komórki dzielą się bardzo intensywnie, m.in.:

Częstymi skutkami ubocznymi chemioterapii, które niestety odbijają się na żywieniu chorych, są także: nudności, wymioty, biegunki, brak apetytu, zaburzenia smaku czy suchość w ustach.

Wiele niepożądanych efektów, jak wypadanie włosów, jest odwracalnych po zakończeniu leczenia – włosy odrastają, a błona śluza przewodu pokarmowego regeneruje się.